P.U. Biuro Finansowo-Rachunkowe
Analog Sp. z o.o.

Analog - logo

Inne usługi


Biuro rachunkowe - Usługi inne: opinie, wyceny, ekspertyzyPrzez szereg lat działalności zebraliśmy bogate doświadczenia związane z szerokim zakresem spraw sądowych którymi się zajmowaliśmy a także nietypowymi zleceniami, wykraczającymi poza prowadzenie księgowości czy badanie sprawozdań finansowych.
Podstawową dewizą firmy jest przy tym "jesli klient pyta o coś czegoś nie wiem to na jutro będę w tej dziedzinie ekspertem". Analizujemy zdarzenia w odniesieniu do stanu prawnego czasem sprzed kilku lat, jak również prowadzimy doradztwo związane z bieżącymi zmianami prawa.

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy wyceny akcji lub udziałów w spółce, sporządzamy biznes plany i rożnego rodzaju studium wykonalności. Sporządamy analizy kosztowe, w tym progu rentowności. Wszystkie te usługi świadczone przez biuro rewidenta wchodzą w zakres szeroko rozumiany jako zarządzanie finansami.

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej, sporządzamy także audyty projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Do końca roku 2006 wykonaliśmy ponad 10 takich opinii.

Nie sposób jest podać oferty usług jakie możemy wykonać, dlatego poniżej są jedynie przykłady najciekawszych prac jakie wykonywaliśmy:
- W opiniach do spraw sądowych czasem przeszukujemy dziesiątki tysięcy zapisów aby odnaleźć i powiązać tych kilka które świadczą o nadużyciu lub jego braku.
- Biegle odczytujemy tarczki tachografowe.
- W czasie analizy możliwości kontynuacji działalności przez spółkę (sprawa układowa) badaliśmy ile może być warty księgowo notes z kontaktami handlowymi (wnip wniesione aportem).