P.U. Biuro Finansowo-Rachunkowe
Analog Sp. z o.o.

Analog - logo

Informacje o firmie


 1. Biuro rachunkowe Analog - podstawowe daneFirma: Przedsiębiorstwo Usługowe Biuro Finansowo-Rachunkowe „ANALOG” Sp. z o.o. 
 2. Adres do korespondencji: „ANALOG” Sp. z o.o., ul. Obywatelska 9, 20-092 Lublin
 3. Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Lublinie, XI Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin,
 4. Rejestr nr 708, data pierwszej rejestracji 9.02.1988r., KRS 0000038237
 5. Kapitał zakładowy 50 000,- PLN – umowa Spółki pozwala na zaciąganie zobowiązań do wysokości 500 000,00 zł.
 6. Zarząd Spółki stanowią:
  mgr Józef Gęborys - Prezes, mgr Piotr Gęborys - Członek Zarządu
  Firmę „ Analog” Sp. z o.o. reprezentuje biegły rewident mgr Józef Gęborys.
 7. Regon: 001329251, podstawowa działalność 7412 - rachunkowość i kontrola ksiąg, doradztwo podatkowe.
 8. Rejestracja podatkowa: NIP 712-00-60-474 Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie.
 9. Rejestracja działalności: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie nr 669.
 10. Ubezpieczenie: Towarzystwo Ubezpieczeniowe „PZU” S.A. w Warszawie,
  Inspektorat w Katowicach - polisa nr 83622006.