P.U. Biuro Finansowo-Rachunkowe
Analog Sp. z o.o.

Analog - logo

Artykuły

Normatywny czas pracy w godzinach w miesiącu, w latach 2001 - 2006 - dla podstawowego systemu czasu pracy.


Normatywny czas pracy w godzinach (podstawowy system)
miesiąc

2001

2002

2003

2004

2005

2006

styczeń 184 188,36 184 168 160 176
luty 168 164 160 160 160 160
marzec 184 172,12 168 184 176 184
kwiecień 168 180,24 176 168 168 152
maj 184,48 172,12 168 152 160 176
czerwiec 176,24 172,12 168 168 176 168
lipiec 184,48 188,36 184 176 168 168
sierpień 193,12 180,24 168 176 176 176
wrzesień 168 172,12 176 176 176 168
październik 193,12 188,36 184 168 168 176
listopad 184,48 172,12 160 160 160 160
grudzień 168 172,12 176 176 168 160